TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"sports activity" — Słownik kolokacji angielskich

sports activity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty działalność
  1. sport rzeczownik + activity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The aim was to increase the number of young people taking part in sport activities by the year 2000.