ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"involve sports" — Słownik kolokacji angielskich

involve sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij sporty
  1. involve czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some of the action involves sports, and it's hard to imagine any basketball court looking brighter than the green one here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo