TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Meadowlands Sport" — Słownik kolokacji angielskich

Meadowlands Sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Łąki Sport
  1. meadowland rzeczownik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It would also create a similar district in the area of the proposed Meadowlands sports development to help private developers finance the projects.

    Podobne kolokacje: