"carry sports" — Słownik kolokacji angielskich

carry sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadź sporty
  1. carry czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The earliest college radio stations carried news, sports, and music along with educational shows and sometimes distance learning courses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo