ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"support sports" — Słownik kolokacji angielskich

support sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wsparcie sporty
  1. support czasownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The college provides facilities to support most sports and arts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo