"ultimate sport" — Słownik kolokacji angielskich

ultimate sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyższy sport
  1. ultimate przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Intercollegiate sports include sailing, tennis, soccer, volleyball, ultimate (sport), and basketball.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo