"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(1) team, varsity, school, club
Kolokacji: 4
(2) Fox, dog, ESPN, wheelchair
Kolokacji: 4
1. CBS Sport = CBS Sport CBS Sport
2. NBC Sport = Sport NBC NBC Sport
3. BBC Sport = BBC Sport BBC Sport
5. HBO Sport = Sport HBO HBO Sport
6. NCAA sport = Sport NCAA NCAA sport
7. JD Sport = JD Sport JD Sport
8. MTV Sport = Sport MTV MTV Sport
9. ESPN sport = Sport ESPN ESPN sport
10. Prada Sport = Prada Sport Prada Sport
  • Available from Prada Sport, $220.
  • Shoes: Prada Sport.
  • Shirt: Prada Sport.
  • Prada Sport is being positioned as a stand-alone collection.
  • The store carries Prada women's and men's lines, accessories and Prada Sport.
  • Despite the high trendiness level of the clientele, there is no Prada Sport in evidence.
  • Miu Miu, Prada Sport and a men's wear line followed.
  • Prada Sport was not displayed this year, presumably to keep the emphasis on the grown-up formality Prada was presenting.
  • She modeled for Gap's international spring ad campaign and was photographed for Prada Sport.
  • He forsakes a white lab coat in favor of head-to-toe Prada Sport.
11. Trans Sport = Trans Sport Trans Sport
12. Gatorade sport = Gatorade sport Gatorade sport
(6) spectator, Turner, girl, boy
Kolokacji: 4
(10) water, Sky, world, snow
Kolokacji: 4
(11) ea, USSR, country
Kolokacji: 3
(13) adventure, mountain
Kolokacji: 2
(15) racquet, racket, cue
Kolokacji: 3
(16) weekend, leisure, Sunday, Sun
Kolokacji: 4
(17) fantasy, Yahoo
Kolokacji: 2
(19) disability, Paragon
Kolokacji: 2
(20) niche, participation
Kolokacji: 2
(21) Burns, Steiner
Kolokacji: 2
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.