ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports action" — Słownik kolokacji angielskich

sports action kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty działanie
  1. sport rzeczownik + action rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the second segment, the anchor introduced an NBC Sports personality who offered a summary of the previous day's sports action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo