ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport achievement" — Słownik kolokacji angielskich

sport achievement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiągnięcie sportu
  1. sport rzeczownik + achievement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Additionally, the school had quite a history of sports achievement.

powered by  eTutor logo