ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports practice" — Słownik kolokacji angielskich

sports practice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty praktyka
  1. sport rzeczownik + practice rzeczownik
    Luźna kolokacja

    With work, school, sports practices and ballet classes, how can you juggle it all?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo