"provide sports" — Słownik kolokacji angielskich

provide sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij sporty
  1. provide czasownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This station also provides local news and sports to the community.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo