"sports education" — Słownik kolokacji angielskich

sports education kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty edukacja
  1. sport rzeczownik + education rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This site has been refurbished to be the centre of sports education.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo