"Meadowlands sport" — Słownik kolokacji angielskich

Meadowlands sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: Meadowlands Sport
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Łąki sport
  1. meadowland rzeczownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It would also create a similar district in the area of the proposed Meadowlands sports development to help private developers finance the projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo