ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"allow sports" — Słownik kolokacji angielskich

allow sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól na sporty
  1. allow czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Taipei is now reviewing its policy, amid wide expectations that it will soon allow sports and cultural exchanges.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo