"sports training" — Słownik kolokacji angielskich

sports training kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty szkolenie
  1. sport rzeczownik + training rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She graduated from the Leipzig University in psychology and sports training.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo