ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport attracts" — Słownik kolokacji angielskich

sport attracts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport przyciąga
  1. sport rzeczownik + attract czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dating from the 11th century, this sport has local leagues and attracts large crowds.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo