Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(4) chase, use
Kolokacji: 2
(6) hide, lurk, conceal
Kolokacji: 4
1. hide in the shadows = ukryj się w cieniach hide in the shadows
2. shadow hidden = cień ukryty shadow hidden
3. lurk in the shadows = czaj się w cieniu lurk in the shadows
  • I won't have you lurking about in the shadows, hanging over our lives ever again.
  • They lurked in the shadows on either side of him.
  • Now he needed to know the answers lurking in the shadows beyond his reach.
  • The rest of you will be lurking behind me in the shadows.
  • Still they were warriors, and no real fight would leave them lurking in the shadows.
  • Things lurked in the shadows, ready to spring out at her.
  • Why else would he be lurking in the shadows feeling jealous?
  • What was it that lurked in the shadows, sometimes heard but never seen?
  • Is someone lurking in the shadows behind me, trying to read what I have written?
  • I lurked in the shadows for the rest of the day.
4. conceal shadows = ukryj cienie conceal shadows
(7) stand, fight, detach
Kolokacji: 4
(8) cloak, paint, surround
Kolokacji: 3
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.