Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) cloud, rain, wind, Storm
Kolokacji: 4
(4) moon, father
Kolokacji: 2
(5) DJ, leaf, Ghost, hall
Kolokacji: 4
(6) dancing, tree, Dodge
Kolokacji: 3
1. dancing shadow = cień tańca dancing shadow
  • He moved like a dancing shadow in the dark.
  • Maybe that was just a trick of the darkness, the dancing shadows, the dim gray light.
  • Torches burned along its top, throwing long dancing shadows onto the ground.
  • There were a dozen figures in the dancing shadows.
  • The last assassin was someplace there among the dancing shadows between the bushes.
  • The fire flickered off to one side, creating dancing shadows on the hearth.
  • Cadderiy nodded and looked back, this time not so startled by the dancing shadows.
  • The fire burst into life, causing dancing shadows to flicker across the far wall.
  • But the flames were growing higher, throwing light, casting dancing shadows.
  • But the dancing shadows on the water were coming from the south.
3. Dodge Shadow = Unik Cień Dodge Shadow
(8) silver, drop
Kolokacji: 2
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.