Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) cloud, rain, wind, Storm
Kolokacji: 4
(4) moon, father
Kolokacji: 2
(5) DJ, leaf, Ghost, hall
Kolokacji: 4
(6) dancing, tree, Dodge
Kolokacji: 3
1. dancing shadow = cień tańca dancing shadow
3. Dodge Shadow = Unik Cień Dodge Shadow
  • It and the similar Dodge Shadow came in two body styles, a 3-door hatchback and a 5-door hatchback.
  • Andres Ortiz usually drives a Dodge Shadow, but it is his other car, a 1988 Suzuki Samurai, that gets all the attention.
  • Unlike the Dodge Shadow, a convertible model was not offered for the Sundance.
  • It is testing the engine in the Dodge Shadow and Plymouth Sundance.
  • The cheapest is the Dodge Shadow and its twin, the Plymouth Sundance, at $3.05 per pound.
  • After attacking his wife, Mr. Koscinska ran from the five-story building on 42d Street and jumped into a 1996 Dodge Shadow, the police said.
  • Between April 1988 and mid-1991, Chrysler offered the Dodge Shadow in numerous European markets.
  • The cash incentive on the Dodge Shadow and Plymouth Sundance was lowered from $500 in 1989-89 to $300 in 1990.
  • Chrysler announced a 15 percent cut in production of its compact Dodge Shadow and Plymouth Sundance models.
  • The company also confirmed that it would build a low-priced version of its Dodge Shadow and Plymouth Sundance compacts.
(8) silver, drop
Kolokacji: 2
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.