Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
2. shadow lays = pieśni cienia shadow lays
4. Shadow sends = Cień wysyła Shadow sends
5. Shadow places = Miejsca cienia Shadow places
6. Shadow fires = Ognie cienia Shadow fires
  • The Shadow had fired directly toward the man behind the wheel.
  • The Shadow aimed and fired, but the shot was late.
  • The Shadow aimed for a rear tire; but could not fire.
  • The Shadow fired again, from the bedroom door; the shot meant new rescue.
  • The Shadow fired from the edge of the sidewalk cafe.
  • The Shadow fired at the hand that held the knife.
  • The Shadow fired again and brought down the remaining chunks.
  • With his left hand, The Shadow fired a single shot into the room.
  • The Shadow, helpless upon the wall, could not fire in return!
  • The Shadow had fired in defense of his life.
7. Shadow produces = Cień wytwarza Shadow produces
8. shadow stirs = mieszania cienia shadow stirs
9. Shadow puts = Cień kładzie Shadow puts
10. Shadow raises = Cień podnosi Shadow raises
11. Shadow shakes = Koktajle mleczne cienia Shadow shakes
12. shadow creates = cień wywołuje shadow creates
13. shadow causes = cień powoduje shadow causes
14. Shadow replaces = Cień zastępuje Shadow replaces
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.