"Shadow replaces" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow replaces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień zastępuje
  1. shadow rzeczownik + replace czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They turned from view as The Shadow closed the door and replaced the key.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo