Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"exaggerated shadow" — Słownik kolokacji angielskich

exaggerated shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przesadny cień
  1. exaggerated przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A rude stone cresset containing burning oil lighted the interior and as the flame rose and fell the exaggerated shadows of the warriors danced upon the walls behind them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo