"Shadow raises" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow raises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień podnosi
  1. shadow rzeczownik + raise czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow raised his left hand and drew back the glove that covered it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo