"Shadow shakes" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow shakes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Koktajle mleczne cienia
  1. shadow rzeczownik + shake czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Leaf did not move; Shadow shook him urgently, and finally he pushed himself into action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo