"shadow stirs" — Słownik kolokacji angielskich

shadow stirs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszania cienia
  1. shadow rzeczownik + stir czasownik
    Luźna kolokacja

    The shadow stirred and an object too dark to be snow appeared.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo