Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) cloud, rain, wind, Storm
Kolokacji: 4
(4) moon, father
Kolokacji: 2
(5) DJ, leaf, Ghost, hall
Kolokacji: 4
(6) dancing, tree, Dodge
Kolokacji: 3
1. dancing shadow = cień tańca dancing shadow
  • Here, away from the shadow of the trees, she could almost see his face.
  • He decided to wait for two hours in the shadow of the trees.
  • She looks up at the shadows of the trees outside.
  • Now they are just the shadows of the trees again.
  • The man's body was lost in the shadows of the trees.
  • So they kept to the side, in the shadows of the trees.
  • At last he stopped, in the shadow of the trees.
  • They all moved on slowly and came under the shadow of the trees.
  • At last they reached the shadows of the forward trees.
  • The two of them stood in the tree shadows, watching the house.
3. Dodge Shadow = Unik Cień Dodge Shadow
(8) silver, drop
Kolokacji: 2
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.