Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
2. shadow lays = pieśni cienia shadow lays
  • The Shadow stepped forward, to back him to the table.
  • The Shadow stepped back through the opening into the study.
  • The Shadow stepped through and closed the door behind him.
  • The Shadow had stepped from sight, but he still held control.
  • Then he saw the two shadows, bathed in white light, step back.
  • A shadow stepped out of a doorway as he passed.
  • The Shadow stepped through and locked it from the other side.
  • The Shadow stepped through the threshold into the little room.
  • The Shadow stepped back, his eyes still intent upon the professor.
  • The Shadow stepped from the car which he had temporarily taken over for his own use.
4. Shadow sends = Cień wysyła Shadow sends
5. Shadow places = Miejsca cienia Shadow places
6. Shadow fires = Ognie cienia Shadow fires
7. Shadow produces = Cień wytwarza Shadow produces
8. shadow stirs = mieszania cienia shadow stirs
9. Shadow puts = Cień kładzie Shadow puts
10. Shadow raises = Cień podnosi Shadow raises
11. Shadow shakes = Koktajle mleczne cienia Shadow shakes
12. shadow creates = cień wywołuje shadow creates
13. shadow causes = cień powoduje shadow causes
14. Shadow replaces = Cień zastępuje Shadow replaces
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.