"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
(4) in, from, on, by, without, ...
Kolokacji: 13
1. pull out from = wyciągnij na zewnątrz pull out from
2. pull up in = zatrzymywać się w pull up in
3. pull up on = pociągnij w górę pull up on
4. pull down on = pociągnij w dół pull down on
5. pull up with = zatrzymywać się z pull up with
6. pull up from = wyciągnij w górę pull up from
7. pull up by = pociągnij w górę pull up by
8. pull off in = zdejmować się w pull off in
9. pull without = pociągnij na zewnątrz pull without
10. pull out in = odjeżdżać w pull out in
11. pull out with = odjeżdżać z pull out with
12. pull up behind = zatrzymaj się z tyłu pull up behind
  • At the same time, a van pulled up behind them and stopped.
  • They pulled up behind it and two men got out.
  • The armored car pulled up behind them and sat there.
  • Just then, another driver with the same company pulled up behind him.
  • She pulled up behind them and turned off the motor.
  • I pulled up behind her, and shut off my car.
  • Grant pulled up behind him, and Barry got out to approach the car.
  • "So they don't pull up in front and behind the car?"
  • They are just trying to pull the ladder up behind them.
  • I was sitting there, waiting for the house to say something, and a car pulled up behind me.
13. pull between = pociągnij pośrodku pull between
(5) at, with, into, in, to, ...
Kolokacji: 13
(6) under, for, over, of, to, ...
Kolokacji: 13
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.