"need to pull" — Słownik kolokacji angielskich

need to pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzebuj ciągnąć
  1. need czasownik + pull czasownik
    Luźna kolokacja

    Ed need to pull everyone together - stand united now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo