"firmly pull" — Słownik kolokacji angielskich

firmly pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowczo pociągnij
  1. pull czasownik + firmly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    After working up fairly tight, pull firmly on the ends to finish.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo