"pulled tightly" — Słownik kolokacji angielskich

pulled tightly kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull tightly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty mocno
  1. pull czasownik + tightly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She had dark hair pulled tightly behind her head and big brown eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo