"pull harder" — Słownik kolokacji angielskich

pull harder kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull hard
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij mocniej
  1. pull czasownik + hard przysłówek
    Luźna kolokacja

    She pulled hard, and got him up off the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo