GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zbadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zbadać" po polsku

zbadać

czasownik
 1. explore ***
  • zgłębiać, zbadać [przechodni]
   I want to explore the topic of global warming. (Chcę zgłębić temat globalnego ocieplenia.)
   Mary wants to explore the history of England. (Mary chce zbadać historię Anglii.)
phrasal verb
 1. look into something **
obrazek do "examine" po polsku examine | meaning of examine in Longman Dictionary of Contemporary ...
czasownik
 1. research , *****
 2. test *****
  • badać (np. krew) [przechodni]
   If you're not feeling well you should test your blood. (Jeśli nie czujesz się najlepiej, powinieneś zbadać sobie krew.)
   My doctor advised me to have my urine tested. (Mój lekarz zalecił mi zbadanie moczu.)
 3. study *****
  • analizować, badać [przechodni]
   We have to study the life of wild animals in Africa. (Musimy zbadać życie dzikich zwierząt w Afryce.)
   We studied a newly discovered type of birds. (Badaliśmy nowo odkryty rodzaj ptaków.)
 4. analyse BrE , analyze AmE ***
  • analizować, robić analizę, badać [przechodni]
   You need to analyse the topic first. (Musisz najpierw przeanalizować temat.)
   They are still analysing the data. (Oni wciąż analizują dane.)
   Let's analyze the sales figures for the last two months. (Przeanalizujmy wyniki sprzedaży z ostatnich dwóch miesięcy.)
 5. examine ****
  • badać, przebadać (np. w szpitalu) [przechodni]
   You need to be thoroughly examined. (Musisz być gruntownie przebadana.)
   Please take off your shirt, I need to examine you. (Proszę zdjąć koszulę, muszę pana zbadać.)
 6. investigate ***
  • badać, dociekać [przechodni]
   I want to investigate this case. (Ja chcę zbadać tę sprawę.)
   The best detective is investigating this murder. (Najlepszy detektyw bada to morderstwo.)
   We need to properly investigate all traces. (Powinniśmy odpowiednio zbadać wszystkie poszlaki.)
   link synonim: inquire
 7. prospect ***
  • przeszukiwać (teren), badać (teren)
   After 10 years of prospecting he still had no major success. (Po dziesięciu latach poszukiwań nadal nie znalazł niczego znaczącego.)
   He spent the next two years prospecting for gold in California. (Następne dwa lata spędził na poszukiwaniu złota w Kalifornii.)
 8. probe **
 9. inspect *
 10. scope **
  • przyglądać się, badać potocznie
   You stay in the car, while I go scope things out. (Zostań w samochodzie, a ja się rozejrzę.)
   Did you scope well? (Czy dobrze się przyjrzałeś?)
 11. search ****
  • badać, przebadać [przechodni]
   I've been searched by my cardiologist. (Zostałem przebadany przez mojego kardiologa.)
   My doctor searched me. (Mój lekarz mnie przebadał.)
 12. delve
 13. assay
 14. reconnoitre BrE , reconnoiter AmE
 15. boult , także: bolt **
 16. indagate
phrasal verb
 1. check out **
idiom
 1. poke and prod
phrasal verb
 1. go over something **
 2. follow something up , follow up something *
 3. see into something
 4. check something over
  • przebadać coś, badać coś (np. zdrowie, krew)
   After the second fainting, she decided to check her blood over. (Po drugim zemdleniu, postanowiła przebadać sobie krew.)
 5. enquire into something
czasownik
 1. inquire AmE * , enquire BrE
 1. probe into something

"zbadać" — Słownik kolokacji angielskich

see into kolokacja
 1. see czasownik + into przyimek = zbadać, przyjrzeć się dokładnie
  Silna kolokacja

  I can't see far enough into the future to be certain.

  Podobne kolokacje: