"wypuszczać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypuszczać coś" po polsku

czasownik
 1. release ****
  • wydawać (książkę); opublikować (np. komunikat prasowy); wypuszczać (film na ekrany); wprowadzać, wypuszczać (produkt na rynek) [przechodni]
   My band will release a new album next month. (Mój zespół wyda nowy album w przyszłym miesiącu.)
   We need to release your statement. (Musimy opublikować twoje oświadczenie.)
   His first movie was released in 1995. (Jego pierwszy film został wypuszczony na ekrany w 1995.)
  • wypuszczać, uwalniać [przechodni]
   She's gone, you can release the dog. (Poszła sobie, możesz wypuścić psa.)
   He released the lion from the cage. (On uwolnił lwa z klatki.)
 2. issue
 3. loose ***
  • uwalniać, wypuszczać
   He's loosing his grip on the rope. (On wypuszcza linę z uścisku.)
   He loosed the horses. (On wypuścił konie.)
   zobacz także: extricate
 4. exhale *
 5. eject
 6. fly ****
  • wypuszczać, puszczać (latawiec) [przechodni]
   It's windy today so we can fly the kites. (Jest dzisiaj wietrznie, więc możemy puszczać latawce.)
   Father, let's fly the kite. Please! (Tato, wypuśćmy latawiec. Proszę!)
 7. relinquish
 8. disgorge
 9. pop ***
 10. exsert
 11. lowse
phrasal verb
 1. let out *
 2. push out
 3. push forth
 1. let go **
  • puszczać, wypuszczać, odpuszczać
   I just want to hold him and never let go. (Chcę go trzymać i nigdy nie puszczać.)
   Once you give her a job she won't let go. (Jak tylko dasz jej pracę, ona nie odpuści.)

wypuszczać coś

 1. let go of something
czasownik
 1. fumble *

powered by  eTutor logo