ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
  • They still look at what they're doing as a research project.
  • Not every idea we have is going to end up as a full research project.
  • Each student works on an individual research project of their choice.
  • "Our research project on any major period of American writing."
  • The treatment program was part of a $135 million research project last year.
  • That would be a good research project, after the war.
  • It is part of a $2.5 million state and Federal research project.
  • So he designed his research project to show high school students what science is really like.
  • "So how will you even keep up the research project?"
  • It began as a research project in the early 1980s.
2. housing project = osiedle mieszkaniowe (zazwyczaj dla biedoty) housing project
5. pilot project = projekt pilotażowy, program pilotażowy pilot project
11. renovation project = projekt remontowy renovation project
14. expansion project = rozwój projekt expansion project
15. pet project = ulubione zajęcie kogoś, konik pet project
17. redevelopment project = przebudowa projekt redevelopment project
19. works project = rozwiązuje projekt works project
23. capital project = projekt kapitałowy capital project
24. energy project = projekt energetyczny energy project
26. music project = projekt muzyczny music project
27. school project = projekt szkolny school project
28. side project = poboczny projekt side project
30. Bible project = Biblijny projekt Bible project
31. renewal project = projekt związany z przedłużeniem ważności renewal project
32. source project = źródło projekt source project
33. television project = projekt telewizyjny television project
35. service project = projekt służbowy service project
36. software project = projekt softwarowy software project
37. water project = projekt na wodę water project
39. power project = projekt elektryczny power project
41. road project = projekt drogowy road project
42. estate project = majątek projekt estate project
43. design project = projekt projektowy design project
44. highway project = droga publiczna projekt highway project
45. book project = książka projekt book project
46. investment project = projekt inwestycyjny investment project
47. dam project = tama projekt dam project
48. condominium project = blok z mieszkaniami własnościowymi projekt condominium project
50. recording project = projekt nagrywający recording project
52. Eden Project = Raj Projekt Eden Project
53. Blair Witch Project = Blair Czarownica Projekt Blair Witch Project
54. city project = projekt miasta city project
55. reclamation project = odzyskiwanie surowców wtórnych projekt reclamation project
57. vanity project = próżność projekt vanity project
58. rehabilitation project = projekt związany z rehabilitacją rehabilitation project
59. class project = klasa projekt class project
60. irrigation project = projekt irygacyjny irrigation project
61. student project = projekt studencki student project
62. group project = projekt grupowy group project
63. pipeline project = rurociąg projekt pipeline project
64. media project = projekt medialny media project
65. Innocence Project = Niewinność Projekt Innocence Project
66. movie project = film projekt movie project
67. GNU Project = Gnu Projekt GNU Project
68. studio project = studio projekt studio project
69. bomb project = bomba projekt bomb project
71. regeneration project = odrodzenie projekt regeneration project
72. Culture Project = Kultura Projekt Culture Project
73. scale project = skala projekt scale project
74. aid project = projekt pomocowy aid project
76. space project = projekt kosmiczny space project
77. multimedia project = multimedia projekt multimedia project
78. bridge project = projekt brydżowy bridge project
79. railway project = projekt kolejowy railway project
80. documentary project = dokument projekt documentary project
81. rebuilding project = odbudowa projekt rebuilding project
82. stadium project = stadion projekt stadium project
83. charity project = projekt dobroczynny charity project
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.