BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
  • The port authority's next step was to lay out its own money, $146 million.
  • Special permission from the port authority is needed to visit.
  • But the port authority also wanted to protect itself from future interest rate increases.
  • He was surprised that the port authorities hadn't already met him.
  • The port authorities aren't going to be falling over each other trying to help us.
  • The port authority was named as the agency in control of the funds.
  • In 2001, the port authority was planning to sell $358 million of bonds.
  • The port authority later handed out an official press release.
  • I'll send a very stern note to the port authorities about it, though.
  • He cut through the Port Authority, where the day was already well under way.
3. Port Vale = Dolina portowa Port Vale
4. Port Chester = Chester portowy Port Chester
5. Port Elizabeth = Elizabeth portowa Port Elizabeth
6. Port Arthur = Arthur portowy Port Arthur
7. Port Jefferson = Jefferson portowy Port Jefferson
9. Port Moresby = Moresby portowy Port Moresby
10. Port Adelaide = Adelajda portowa Port Adelaide
11. port city = miasto portowe port city
12. Port Said = Port Said (miasto w Egipcie) Port Said
13. Port Sunlight = Światło Słoneczne portowe Port Sunlight
14. Port St. Lucie = St. portowy Lucie Port St. Lucie
15. Port Jackson = Jackson portowy Port Jackson
16. port town = miasto portowe port town
17. port side = lewa burta port side
18. port area = obszar portowy port area
19. Port Huron = Huron portowy Port Huron
20. Port Phillip = Phillip portowy Port Phillip
22. port bow = łuk na bakburcie port bow
23. Port Melbourne = Melbourn portowe Port Melbourne
24. Port Harcourt = Harcourt portowy Port Harcourt
25. Port Angeles = Angeles portowy Port Angeles
26. Port Townsend = Townsend portowy Port Townsend
27. Port Authority Bus Terminal = Kapitanat portu dworzec PKS Port Authority Bus Terminal
28. Port Louis = Louis portowy Port Louis
29. port visit = wizyta portowa port visit
30. Port Talbot = Talbot portowy Port Talbot
31. Port Glasgow = Glasgow portowe Port Glasgow
32. Port Jervis = Jervis portowy Port Jervis
33. port official = urzędnik portowy port official
34. port engine = silnik na bakburcie port engine
35. Port Hudson = Hudson portowy Port Hudson
36. port call = rozmowa telefoniczna portowa port call
37. Port Douglas = Douglas portowy Port Douglas
38. Port Charlotte = Charlotte portowa Port Charlotte
39. Port Stanley = Stanley portowy Port Stanley
40. Port Hope = Port Hope Port Hope
41. Port Charles = Charles portowy Port Charles
42. port operation = operacja portowa port operation
43. Port Richmond = Richmond portowy Port Richmond
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...
przyimek + port
Kolokacji: 19
into port • between ports • with ports • near the port • through the port • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.