"Port Melbourne" — Słownik kolokacji angielskich

Port Melbourne kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Melbourn portowe
  1. port rzeczownik + Melbourne rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had a brief stint with Port Melbourne in 1987.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo