"Port Jackson" — Słownik kolokacji angielskich

Port Jackson kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Jackson portowy
  1. port rzeczownik + Jackson rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is a popular recreation area and beach on Port Jackson.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo