"Port Stanley" — Słownik kolokacji angielskich

Port Stanley kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stanley portowy
  1. port rzeczownik + Stanley rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The remaining station buildings were dismantled over the years, save for Port Stanley.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo