"Port Charles" — Słownik kolokacji angielskich

Port Charles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Charles portowy
  1. port rzeczownik + Charles rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The character continued on the series until Port Charles was canceled in 2003.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo