"PORT WASHINGTON" — Słownik kolokacji angielskich

PORT WASHINGTON kolokacja
Popularniejsza odmiana: Port Washington
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): WASZYNGTON PORTOWY
  1. port rzeczownik + Washington rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Port Washington has five 80-mega-watt units 38 to 53 years old.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo