"Port Richmond" — Słownik kolokacji angielskich

Port Richmond kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Richmond portowy
  1. port rzeczownik + Richmond rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Denino's has been operating in Port Richmond for more than five decades.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo