ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"port operation" — Słownik kolokacji angielskich

port operation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): operacja portowa
  1. port rzeczownik + operation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Overall port operations continue to grow, as 18,000 arrivals were recorded by 2010.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo