"port town" — Słownik kolokacji angielskich

port town kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miasto portowe
  1. port rzeczownik + town rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Outside of these times the port towns can be almost sleepy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo