"Port Harcourt" — Słownik kolokacji angielskich

Port Harcourt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Harcourt portowy
  1. port rzeczownik + Harcourt rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One example of this is the airport at Port Harcourt.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo