ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Port Angeles" — Słownik kolokacji angielskich

Port Angeles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Angeles portowy
  1. port rzeczownik + Angeles rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One peninsula community hasn't changed much in the past 25 years: Port Angeles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo