"Port Arthur" — Słownik kolokacji angielskich

Port Arthur kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Arthur portowy
  1. port rzeczownik + Arthur rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Port Arthur was seen as the best prison in Australia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo