ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Port Jefferson" — Słownik kolokacji angielskich

Port Jefferson kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Jefferson portowy
  1. port rzeczownik + Jefferson rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The second will include a walking tour of Port Jefferson.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo