BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
(3) display, paint
Kolokacji: 2
(4) post, call, title, entitle
Kolokacji: 4
2. look out in pictures = uważaj na obrazach look out in pictures
3. go in pictures = pójdź na obrazach go in pictures
5. pose for pictures = stanów dla obrazów pose for pictures
8. sign pictures = obrazy znaku sign pictures
9. take up with pictures = zainteresuj obrazów take up with pictures
  • Click here for more pictures of the 2010 Nissan Cube.
  • Click here for more pictures of the 2012 Honda Civic.
  • Click here for more pictures of the 2011 Jeep Patriot.
  • Click here for more pictures of the 2011 Nissan Quest.
  • Click here for more pictures of the 2010 Ram 1500.
  • Click here for more pictures of the 2011 Ford F-150.
  • Click here for more pictures of the 2011 Toyota Avalon.
  • Click here for more pictures of the 2009 Honda Fit.
  • Click here for more pictures of the 2010 Mazda 3.
  • Click here for more pictures of the 2012 Mazda 5.
(12) inspire, nominate
Kolokacji: 2
(13) write, print, copy
Kolokacji: 3
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...
przyimek + picture
Kolokacji: 20
with pictures • including pictures • through pictures • of pictures • for pictures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.