"sign pictures" — Słownik kolokacji angielskich

sign pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy znaku
  1. sign czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "So I asked the living presidents to sign pictures to them."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo